Slavia International Cup 2018
8. – 10. 6. 2018, Kategorie U14

O turnaji

Slavia International Cup 2018

Pořadatel:

 • SK Slavia Praha

Partneři:

 • PRE
 • Pivovary Lobkowicz

Záštita:

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
 • Fotbalová asociace České republiky
 • Čínský fotbalový svaz (CFA)

Za přispění:

 • Magistrát hlavního města Prahy
 • Městská část Praha 10

Pravidla turnaje:

1. Turnaje se mohou zúčastnit hráči narozeni 1. 1. 2004 a mladší, čeští hráči musí mít k prokázání svého věku k dispozici platný ID průkaz, zahraniční hráči musí mít pas, hráči musí na žádost pořadatele tyto průkazy předložit.

2. Všichni hráči startují na vlastní pojištění.

3. Hraje se podle platných pravidel fotbalu na velké hřiště 11 na 11.

4. Soupiska může obsahovat maximálně 19 hráčů, soupiska musí být odevzdána nejpozději před začátkem turnaje a musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a číslo dresu, které musí být stejné po celou dobu turnaje.

5. Hrací čas je 2×20 minut s  pětiminutovou poločasovou přestávkou v  základní skupině, v zápasech o umístění se hraje 2×25 minut. Nastavení hrací doby je v  kompetenci rozhodčího a bude signalizováno prostřednictvím informační tabule.

6. Turnaje se zúčastní 12 týmů. Týmy budou rozděleny do dvou skupin po 6 týmech. V  pátek odehrají 2 zápasy a v  sobotu 3 zápasy. V  neděli každý tým odehraje 2 zápasy o umístění systémem o 1.-4. místo 1A-2B, 2A-1B, o 5.-8. místo 3A-4B, 4A-3B, o 9.-12. místo 5A-6B, 6A-5B, poražení pak dohrávají spolu a vítězové také o konečné umístění. V základních skupinách se bude hrát 2×20 minut, zápasy o umístění se odehrají 2×25 minut. Hrát se bude na třech hřištích (dvě travnaté hřiště
a jedna umělá tráva).

7. O pořadí ve skupině rozhodují při rovnosti bodů dvou či více týmů (za vítězství se udělují 3 body, za remízu 1 bod a za prohru 0 bodů):
A. počet bodů
B. vzájemný zápas
C. celkový rozdíl skóre
D. větší počet vstřelených branek
E. los

V zápasech o umístění v  případě remízy rozhodují 3 pokutové kopy, penalty mohou zahrávat pouze hráči, kteří byli na hřišti v okamžiku ukončení utkání.

8. Zápasové míče: Míče Umbro, velikost 5.
9. Střídání: Maximálně 7 hráčů, vystřídaný hráč se již nesmí vrátit na hrací plochu.

10. Požadovaná výstroj: 2 sady barevně odlišných dresů, vhodná obuv na přírodní trávu a umělou trávu, holenní chrániče.

11. V  případě barevné kolize dresů se přizpůsobuje tým uvedený v  rozpisu zápasů jako první.

12. Disciplinární tresty: za červenou kartu, eventuálně dvě žluté karty následuje vyloučení do konce zápasu a stop na další utkání.

13. V  případně nějaké komplikace nebo stížnosti je jediným odpovědným orgánem organizační výbor turnaje.

14. Pořadatel si vyhrazuje právo ke změně programu turnaje.

Bican Cup 2017

Organizační výbor: předseda – Ondřej Jura, členové – Jiří Plíšek, Petr Karoch, Martin Hladík, Michal Novák, Alena Dubská a Petr Brojo
Patronát nad turnajem: MČ Praha 10 a Primátorka hlavního města Prahy
Předpis: hraje se podle pravidel FAČR a tohoto rozpisu
Startují: hráči narození po 1.1.2005
Hrací systém:
a) Winter Cup ve dvou skupinách po třech každý s každým, dále následuje zápas o konečné umístění o 1.místo A1-B1, o 2.místo A2-B2, o 3.místo A3-B3. Každý tým odehraje 3 zápasy. O pořadí ve skupinách rozhodují kritéria:
1. počet bodů 2. vzájemné utkání 3. rozdíl branek 4. větší počet vstřelených branek 5. los
Při nerozhodném výsledku v utkáních o konečné umístění zahrávají střídavě obě družstva 3 kopy ze značky pokutového kopu, případně dále po 1 až do rozhodnutí.
b) Bican Cup ve dvou skupinách hraje každý s každým, dále následují semifinálová utkání „křížem“ (1 – 2, 3 – 4) a následně o konečné umístění. Každý tým odehraje 5 zápasů. O pořadí ve skupinách rozhodují kritéria:
1. počet bodů 2. vzájemné utkání 3. rozdíl branek 4. větší počet vstřelených branek 5. los
Při nerozhodném výsledku v utkáních č. 13-20 zahrávají střídavě obě družstva 3 kopy ze značky
pokutového kopu, případně dále po 1 až do rozhodnutí.
Hrací doba:

a) 1×30 min
b) 1 x 20 min
Branky:

a) 7.32 x 2.44 m
b) 2 x 5 m
Hrací plocha:

a) UMT 100 m – 60 m
b) 20 x 40 m, po celém obvodu mantinely, povrch umělá tráva, auty (v místě opuštění hrací plochy) a rohy se zahrávají kopem ze země. Každý kop je přímý, protihráč musí dodržet vzdálenost 3 metry od míče.

Počet hráčů:

a) sobota (venkovní UMT): 1+ 10 (18 na soupisce)
b) neděle (hala): 1 + 4, minimální počet hráčů na hrací ploše je 4. V případě nižšího počtu se uplatní pravidlo o odkladu trestů (14 na soupisce)

Nástup hráčů k utkání: ke každému utkání nastoupí všichni hráči obou družstev před stolek časoměřičů a podáním ruky hokejovým způsobem se pozdraví. Pořadatel očekává, že realizační týmy obou družstev půjdou v tu chvíli u laviček svým hráčům příkladem. Poté náhradníci odejdou na střídačku.

Střídání hráčů:

a) na velkém hřišti v přerušené hře
b) hokejovým způsobem v prostoru střídaček

Výstroj:

Každé družstvo má 2 sady dresů odlišné barvy. Právo volby barvy dresů má družstvo uvedené na 1. místě v časovém přehledu utkání. Hraje se v turfech, lisovky nejsou vhodné.

Postavení mimo hru:

a) platí – venkovní turnaj
b) neplatí – halový turnaj

Tresty:

a) žlutá (napomenutí) a červená karta (vyloučení) podle pravidel fotbalu jako na velkém hřišti.
b) žlutá karta – vyloučení 2 min. (bez náhrady; při obdržení gólu ukončení trestu), červená karta – vyloučení do konce utkání + 2 min. bez náhrady (při obdržení gólu ukončení
trestu) a stop v dalším utkání
Volné kopy:

a) podle pravidel velkého fotbalu
b) všechny volné kopy jsou přímé
Hra brankáře:

a) podle pravidel velkého fotbalu
b) brankář hraje rukou v brankovišti na házenou (6m), hra rukou mimo brankoviště se trestá pokutovým kopem (7m), osobní trest se neuděluje,brankář uvádí míč do hry rukou nebo nohou a dříve, než míč přejde na polovinu soupeře, se ho musí dotknout jiný hráč (při porušení zahrává soupeř volný kop na polovině hřiště),

při každé přihrávce (přihrávka = záměrné usměrnění míče ke spoluhráči) brankáře z brankoviště platí pravidlo, že dříve než míč přejde na polovinu soupeře, musí se jej dotknout libovolný hráč; za přestupek proti tomuto pravidlu nařídí rozhodčí volný kop z půlící čáry (může ovšem ponechat výhodu ve hře). Hra brankáře v nepřerušené hře mimo brankoviště není omezena.

Míč:

a) míč č. 4
b) míč č. 4

Dotek míče stropu:

b) autové vhazování pro soupeře, auty (v místě opuštění hrací plochy) a rohy se zahrávají kopem ze země.
Malá domů: hodnotí se stejně jako na velkém hřišti (trestá se volným kopem z místa brankářova přestupku)

Námitky se podávají org. výboru nejpozději do 10 minut po skončení zápasu s vkladem Kč 100,-

Ceny: první tři družstva poháry a věcné ceny, nejlepší střelec, hráč a brankář věcné ceny; nejlepší hráč a brankář budou určeni organizačním výborem turnaje

Zdravotní služba: zajišťuje pořadatel

Turnaj se uskuteční za podpory:
Magistrát hlavního města Praha
MČ Praha 10

Slavia International Cup 2017

Pořadatel
• SK Slavia Praha
Partneři
• CEFC China
• Huawei
Záštita
• prezident ČR Miloš Zeman
• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
• předseda Fotbalové asociace České republiky
Za přispění
• Magistrát hlavního města Prahy
• Městská část Praha 10

Pravidla turnaje

 1. Turnaje se mohou zúčastnit hráči narozeni 1. 1. 2002 a mladší, čeští hráči musí mít k prokázání svého věku k dispozici platný ID průkaz, zahraniční hráči musí mít pas, hráči musí na žádost pořadatele tyto průkazy předložit.
 2. Všichni hráči startují na vlastní pojištění.
 3. Hraje se podle platných pravidel fotbalu na velké hřiště 11 na 11.
 4. Soupiska může obsahovat maximálně 20 hráčů, soupiska musí být odevzdána nejpozději před začátkem turnaje a musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a číslo dresu, které musí být stejné po celou dobu turnaje.
 5. Hrací čas je 2×20 minut s 5minutovou poločasovou přestávkou v základní skupině, v zápasech o umístění se hraje 2×25 minut. Nastavení hrací doby je v kompetenci rozhodčího a bude signalizováno prostřednictvím informační tabule.
 6. Turnaje se zúčastní 12 týmů. Týmy budou rozděleny do dvou skupin po 6 týmech. V pátek odehrají 2 zápasy a v sobotu 3 zápasy. V neděli každý tým odehraje 2 zápasy o umístění systémem o 1.-4. místo 1A-2B, 2A-1B, o 5.-8. místo 3A-4B, 4A-3B, o 9.-12. místo 5A-6B, 6A-5B, poražení pak dohrávají spolu a vítězové také o konečné umístění. V základních skupinách se bude hrát 2×20 minut, zápasy o umístění se odehrají 2×25 minut. Hrát se bude na 3 hřištích (2 travnaté hřiště a 1 umělá tráva).
 7. O pořadí ve skupině rozhodují při rovnosti bodů dvou či více týmů (za vítězství se udělují 3 body, za remízu 1 bod a za prohru 0 bodů): A. počet bodů,  B. vzájemný zápas, C. celkový rozdíl skóre, D. větší počet
  vstřelených branek, E. los
 8. V zápasech o umístění v případě remízy rozhodují 3 pokutové kopy, penalty mohou nahrávat pouze hráči, kteří byli na hřišti v okamžiku ukončení utkání.
 9. Zápasové míče: Míče Umbro, velikost 5.
 10. Střídání: Maximálně 7 hráčů, vystřídaný hráč se již nesmí vrátit na hrací plochu.
 11. Požadovaná výstroj: 2 sady barevně odlišných dresů, vhodná obuv na přírodní trávu a umělou trávu, holenní chrániče.
 12. V případě barevné kolize dresů se přizpůsobuje tým uvedený v rozpisu zápasů jako první.
 13. Disciplinární tresty: za červenou kartu, eventuálně dvě žluté karty následuje vyloučení do konce zápasu a stop na další utkání.
 14. V případně nějaké komplikace nebo stížnosti je jediným odpovědným orgánem organizační výbor turnaje.
 15. Pořadatel si vyhrazuje právo ke změně programu turnaje.

Fair Play Cup 2016

27. ročník turnaje se bude letos odehrávat ve dvou dnech, bude se však jednat o dva samostatné turnaje. První z nich hraný v pátek 9. 12. v hale na umělé trávě v Edenu se bude hrát systémem 4+1 s hrací dobou 1x20minut, druhý turnaj se pak bude hrát o den později, tj. 10. 12. na hřišti s umělým trávníkem v Edenu.Druhý turnaj se bude hrát na každé straně se šesti hráči v poli a samozřejmě jedním brankářem.Patrony turnaje jsou Klub Fair play při Českém olympijském výboru, MČ Praha 10 a Primátorka hlavního města Prahy.

Turnaj je určen pro hráče narozené po 1. 1. 2006, tedy hlavně pro hráče kategorie U11. Za Slavii se tedy představí svěřenci trenéra Michala Nováka, kterému jako asistenti v průběhu sezóny vypomáhají Adam Hlaváč, Michal Paňák a Jiří Frydrych.

Také tento rok zavítají na turnaj zahraniční týmy, z Chorvatska přijede partnerský klub Slavie Hajduk Split, jako tradičně dorazí také maďarský tým Györi ETO FC. Ze Slovenska se pak do turnaje zapojí AS Trenčín a MŠK Žilina. Z Čech se pak kromě Slavie zúčastní turnaje Bohemians 1905, Brno a Sparta.

Memoriál Josefa Bicana 2016

Ve dnech 10. a 11. prosince se na závěr podzimní části odehraje tradiční turnaj, který je mezi hráči, trenéry a fanoušky velice oblíbený. Hala v Edenu na položeném umělém trávníku přivítá ve dvou hracích dnech celkem 12 špičkových fotbalových výběrů mladšího dorostu, tedy týmy složené z hráčů ročníku 2000 a mladších (kategorie U17). Týmy byly rozděleny do dvou šestičlenných skupin, utkání se budou hrát 1×20 minut.
Slavii bude na turnaji reprezentovat tým U17 trenéra Petra Mikolandy s asistenty Kamilem Máchou a Michalem Tovarou a vedoucí týmu Martinou Kopicovou. Po podzimní části soutěže U17 je Slavia na čtvrtém místě.

Také letošní ročník slibuje zajímavou podívanou, do Edenu totiž přijedou zajímaví soupeři jak z Čech, tak především ze zahraničí. S atraktivním soupeřem se utká Slavia ve skupině A, síly změří s řeckým týmem Panathinaikos Soccer School. Dalšími zahraničními týmy budou Hajduk Split, Gyori ETO FC a slovenské týmy z Trenčína a Žiliny. Turnaj pak doplní české týmy Bohemians 1905, Brno, Sigma Olomouc, Hradec Králové, Viktoria Plzeň, Sparta a samozřejmě také Slavia.

Slavia International Cup 2016

Pořadatel:
• Smíšená česko čínská komora vzájemné spolupráce a SK Slavia Praha.
• Pod záštitou Fotbalové asociace České republiky.

Partneři:
• CEFC China
• Home Credit Group (součást skupiny PPF)
• Huawei Technologies Co.
• Škoda Auto

Záštita turnaje:
• Miloš Zeman, prezident České republiky
• Adriana Krnáčová, primátorka Hlavního města Prahy

Prezidium:
• Miroslav Pelta, předseda Fotbalové asociace České republiky
• Jaroslav Tvrdík a Chan Chauto, prezidenti Smíšené česko čínské komory vzájemné spolupráce
• Pavel Nedvěd, držitel „Zlatého míče“ pro nejlepšího hráče Evropy z roku 2003

Hosté turnaje:
• Delegace ČLR
• Primátor Pekingu
• Primátorka Prahy
• Fotbalové legendy v čele s Pavlem Nedvědem, Tomáš Rosický z Arsenalu a další čeští reprezentanti.

Partneři turnaje